Privacybeleid

Over de Catamaran- en Trimaran Club en de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wie zijn we?

Dit is de website van de Catamaran- en Trimaran Club Nederland (verder: CTC). De CTC is een naar Nederlands recht in 1968 opgerichte vereniging. Het doel van de CTC is het zeilen in schepen met meer dan een romp te bevorderen en waar mogelijk de belangen van multihullzeilers te behartigen.

Welke gegevens verwerken we en waarom doen we dat?

Leden

Om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken, verzamelen we de volgende gegevens van leden:

 1. naam

 2. adres

 3. woonplaats

 4. telefoonnummer

 5. lidmaatschapsnummer

 6. e-mailadres

 7. type boot, dan wel belangstelling voor welk type boot

 8. naam boot

 9. ligplaats boot

 10. IBAN

 11. betaalwijze contributie

De rechtsgrondslag om deze gegevens te verwerken is toestemming van de leden. Deze toestemming wordt expliciet gevraagd bij de aanvang van het lidmaatschap.

Jaarlijks worden de hierboven onder 1 tot en met 9 genoemde gegevens in gedrukte vorm ter beschikking gesteld aan alle leden, zodat zij onderling contact kunnen opnemen. Deze handelwijze is in de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2018 goedgekeurd.

Bovenvermelde gegevens van alle leden vormen de ledenadministratie van de vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheer van deze administratie, inclusief het naleven van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Andere leden van het bestuur en leden van commissies kunnen uitsluitend voor verenigingsdoeleinden gebruik maken van deze gegevens en dienen eventuele kopieën direct na gebruik te vernietigen.

De CTC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van leden te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, waaronder:

 1. Geen opslag buiten de EU of bij partijen welke onder jurisdicties buiten de EU vallen.
 2. Alleen opslag bij partijen waarmee een Verwerkersovereenkomst is gesloten welke voldoet aan de AVG.
 3. Gegevens zijn versleuteld tijdens opslag en transport.
 4. Toegang tot de gegevens is afgeschermd middels Two-Factor-Authentication
 5. Beveiligde reserve-kopieën.

Sitegebruikers

Reacties

Als u een reactie achterlaat op onze website, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier, uw IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS-locatiegegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

De persoonlijke gegevens waarnaar in de contactformulieren wordt gevraagd, worden automatisch of handmatig doorgezonden naar de juiste personen binnen de CTC. Er blijft geen informatie achter op de website

De persoonlijke gegevens waarnaar we vragen in het contactformulier voor het aanvragen van het lidmaatschap nemen we, na toestemming van het nieuwe lid, over in de ledenadministratie.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u ’Herinner mij’ selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post-ID van het artikel dat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s (YouTube e.a.), afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website daadwerkelijk heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Analytics

De CTC analyseert het sitegebruik met Jetpack. Dat doen we om u een zo goed mogelijke website aan te bieden. Lees de privacy policy van Automattic, de leverancier van Jetpack.

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

Daarover kunnen we kort zijn: dat doet de CTC niet. De gegevens van de leden blijven binnen de vereniging. Dat is statutair vastgelegd.

Een kleine uitzondering: de drukker van het clubmagazine ’CTC-Nieuws’ ontvangt per te versturen folio-editie een bestand met de NAW-gegevens van de leden. Hiervoor hebben we met onze drukker een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoe lang bewaart de CTC persoonlijke gegevens?

Leden

De CTC bewaart de gegevens van leden in ieder geval gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap bestaat de keuze uit het vernietigen van de desbetreffende gegevens of opname daarvan in het archief. Ons is gebleken dat oud-leden het geregeld op prijs stellen nog uitnodigingen te ontvangen voor bijvoorbeeld jubilea. Op verzoek van het oud-lid kunnen de persoonlijke gegevens alsnog worden verwijderd uit het archief.

Sitegebruikers

Wanneer u een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata daarvan voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Met uitzondering van het wachtwoord, dat is niet zichtbaar voor beheerders.
Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens?

Als u een account heeft op deze website of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle data die u ons heeft opgegeven. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw persoonlijke gegevens naartoe sturen

Zoals al eerder gemeld: die sturen we nergens heen. Hoogstens kunnen we reacties van bezoekers door een geautomatiseerde spamdetectie service leiden.

Contactinformatie

Vragen over hoe de CTC omgaat met persoonlijke gegevens? Stuur een e-mail naar: secretaris@ctcnederland.nl