Najaarsbijeenkomst en ALV 2021

Datum/tijd
20 nov 2021
15:30 - 17:00

Categorieën


Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de CTC. Vanwege de corona-ontwikkelingen heeft het bestuur besloten deze vergadering digitaal te houden.

 

Aanmelden

Om mee te doen met de vergadering stuurt u een e-mail aan redactie@ctcnederland.nl. Een dag voor de vergadering ontvangt u instructies en een link naar de teams-meeting.

Agenda ALV

Start 15.30 uur

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst van de vergadering
 3. Ingekomen post
 4. Mededelingen
 5. Financiën
 6. Begrotingsvoorstel 2021
 7. Bestuursverkiezing
  Het bestuur draagt Jan Willem van Crevel voor als voorzitter van onze vereniging. Een voordracht van een andere kandidaat door een groep van tenminste een tiende van het aantal stemmen moet uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 8. Strategiebespreking CTC. Toelichting vervolg.
  Terugkoppeling activiteiten:
  1. Bezoek Engelsmanplaat
  2. HET
  3. Randje IJsselmeer
  4. Wok
  5. Zeelandkristal
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Geef een antwoord